สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อต่างๆ

Posted by:

สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อต่างๆ

 

         สารที่ใช้ทำความสะอาด และสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ได้ดีมีดังนี้คะ

สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

1. ฟีนอลหรือกรดคาร์บอลิค Phenol

ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค โดยละลายสารฟีนอล 1 ออนซ์ กับน้ำ 3 ควอตใช้ฆ่าเชึ้อบักเตรีให้ตายได้ภายใน 5 นาที และใช้เป็นส่วนผสมของสบู่ยาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคทีเรียกว่า สบู่คาร์บอลิค

2. เครซอล Cresol

เป็นสารฆ่าเชื้อที่ออกฤทธแรงกว่าฟีนอล มีราคาที่ถูกกว่าการใช้งานไม่ต้องระมัดระวังในการใช้เท่ากับสารฟีนอล น้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคตามบ้านเรือนต่างๆ เช่น ไลโซล Lysol จะมีสวนผสมของเครซอลหรือสารประกอบที่คล้ายคลึงกันเป็นส่วนผสมอยู่ด้วย

 

3. เฮกซะคลอโรฟิลด์ Hexachlorophyll

เป็นสารสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นเพื่อฆ่าเชื้อบักเตรี และราออกฤทธิฆ่าบักเตรีได้แรงกว่าสารฟีนอลประมาณสิบเท่า และไม่ทำให้เชื้อบักเตรีดึ้อยา ใช้ในการฆ่าเซึ้อบริเวณผิวหนัง จึงนำไปผสมในสบู่ ยาระงับกลิ่นตัว และเครื่องสำอางค์ผลิตภัณฑ์ที่มี เฮกซะคลอโรฟิลด์ Hexachlorophyll และที่รู้จักกันทั่วไบป คือ สบู่ไดอัล ไฟโซเฮกซ์ และ  Continue Reading →

0

ประเภทของ สารซักฟอก และสารทำความสะอาดมีอะไรบ้าง

Posted by:

ประเภทของ สารซักฟอก และสารทำความสะอาด

ประเภทของ สารซักฟอก และสารทำความสะอาด
      สารซักฟอก และ สารทำความสะอาด ทั่วไปในบ้านเรามีมากมายหลายประเภท การทำความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องใช้ภายในบ้านเป็นนั้นเป็นลักษณะงานที่เหน็ดเหนื่อย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบนั้นต้องใช้เวลา และแรงงานค่อนข้างมากในการดูแลซักล้าง ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ ได้ค้นพบและ พัฒนาสารเคมีที่ช่วยในการซักล้าง และทำความสะอาดเพื่อให้งานซักล้างเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ง่าย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดยิ่งขึ้น

     ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องสารซักฟอกที่ใช้ทำความสะอาด

     จึงเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน เพื่อให้ท่านสามารถเลือกใช้งานของ สารซักฟอกขาว สารทำความสะอาดทั่วไปได้อย่างถูกต้อง ทำให้ความระมัดระวังและปลอดภัยในการใช้งาน ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ Continue Reading →

0