ป้ายสัญลักษณ์ เสื้อผ้า และคำแนะนำในการดูแลซักผ้าให้ขาวสะอาดเหมือนใหม่

Posted by:

 

ป้ายสัญลักษณ์ เสื้อผ้า และคำแนะนำในการดูแลซักผ้าให้ขาวสะอาดเหมือนใหม่

      ความหมายของป้ายสัญลักษณ์เสื้อผ้า จากป้ายบนสิ่งทอต่างๆ ที่จะช่วยให้ท่านดูแล และทำความสะอาดผ้า Care Lables ให้ถูกวิธี จนผ้าของท่านขาว และดูสะอาดหมดจดเหมือนใหม่ หลากหลายคำแนะนำ และ ป้ายสัญลักษณ์ เสื้อผ้าบนป้ายผ้า ที่ควรศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน และอาจเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยเราให้เจริญ ก้าวหน้าทันนานาประเทศ
ในประเทศเรายังนั้นไม่มีกฎบังคับให้ผู้ผลิตต้องติดป้ายบอกการทำความสะอาด ที่มาที่ไปของ สาเหตุ นี้เพราะอะไรลองติดตามดูนะคะ

ป้ายสัญลักษณ์ เสื้อผ้า

Continue Reading →
0

ตารางวิธีซักผ้า ด้วยน้ำยาซักผ้าขาวชนิดต่างๆ

Posted by:

ตารางวิธีซักผ้า ด้วยน้ำยาซักผ้าขาวชนิดต่างๆ

 

 

    ตารางวิธีซักผ้า ด้วยน้ำยาซักผ้าขาวชนิดต่างๆ เช่น 

  • ซักผ้าฝ้าย
  • ซักผ้าลินิน 
  • ซักผ้าแพร หรือไหม
  • ซักผ้าขนสัตว์
  • ซักผ้าเรยอน
  • Continue Reading →
    0

วิธีซักผ้าขาวด้วยน้ำยาเคมีประเภทต่างๆ

Posted by:

 ซักผ้าขาว

วิธีซักผ้าขาวด้วยน้ำยาเคมีประเภทต่างๆ

 

วิธีที่ 1. ซักผ้าขาวด้วยสารฟอกขาว  Bleach

          ซักผ้าขาวสะอาดด้วยสารฟอกขาว สารชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้ลบรอยเปื้อนกันมากทีสุด แต่ขณะใช้งานต้องให้ความ ระมัดระวังในการใช้มากเป็นพิเศษ เพราะถ้าใช้ในปริมาณที่มากหรือเข้มข้นจะเกินไป จะทำให้เนื้อผ้าเสื่อมคุณภาพ และเปื่อยยุ่ยขาดได้ง่าย ไม่ควรใช้กับผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ รวมทั้งผ้าที่มีการตกแต่งเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ และไม่ควรใช้สารฟอกขาวกับภาชนะ เป็นโลหะ เพราะโลหะจะเร่งปฏิกิริยาการฟอกขาว ทำให้เป็นอันตรายต่อผ้ามากขึ้น สารฟอกขาวที่ควรใช้ตามบ้านได้แก่

  • คลอรีน Chlorine Bleach
Continue Reading →
0