สารที่ช่วยลบรอยเปื้อนในเสื้อผ้าต่างๆ

Posted by:

 

สารที่ช่วยลบรอยเปื้อนในเสื้อผ้าต่างๆ


สารลบรอยเปื้อนในเสื้อผ้า

   วันนี้เรามีลองดูสารที่ช่วยลบรอยเปื้อนในเสื้อผ้ากันนะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง

    รอยเปื้อน หมายถึง สิ่งสกปรกที่เปรอะเปื้อนเสื้อผ้า ในลักษณะของฝุ่นละออง คราบเหงื่อไคล และคราบไขมันต่างๆ สารที่จะนำมาลบรอยเปื้อนได้นั้น จึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

1.สารลบรอยเปื้อนที่ไม่มีไขมัน รอยเปื้อนบางชนิดไม่อาจรักษาได้โดยการใช้น้ำยาซักแห้ง หรือผงซักฟอก แต่ต้องอาศัยตัวทำละลายต่างๆ การที่จะใช้สารใดลบรอยเปื้อน ยอมขึ้นอยู่กับชนิดของรอยเปื้อนนั้นๆ ว่าเปื้อนอะไร และควรใช้ตัวทำละลายชนิดใด ซึ่งจะต้องระมัดระวัง เพราะ ตัวทำละลายอาจเป็นพิษ และบางชนิดติดไฟได้ง่าย ตัวทำละลายเพื่อลบรอยเปื้อนที่ไม่มีไขมันนอกจากนัำผงซักฟอก และสบู่แล้ว ยังมีสารที่สามารถลบรอยเปื้อนได้ดีอื่นๆ อาทิเช่น

1.1 อาซีโตน (Acctone) ช่วยทำความสะอาด และขจัดรอยเปื้อนจำพวกยาทาเล็บ และ หมึกจากปากกาหมึกแห้ง ไม่ควรลบรอยเปื้อนกับเส้นใย, อาซีเตค ไตรอาซ่เตค วิธีใช้ให้นำสำลีชุบอาซีโตน และเช็ดบนรอยเปื้อนจนสะอาดแล้วซักด้วยผงซักฟอก และน้ำสะอาดในขั้นสุดท้าย

1.2 แอลกอฮอล์ (Alcohol) ใช้ขจัดรอยเปื้อนได้หลากหลายชนุิด และไม่เป็นอันตรายต่อสีของผ้า เช่น ...

Continue Reading →
0