ป้ายสัญลักษณ์ เสื้อผ้า และคำแนะนำในการดูแลซักผ้าให้ขาวสะอาดเหมือนใหม่

Posted by:

 

ป้ายสัญลักษณ์ เสื้อผ้า และคำแนะนำในการดูแลซักผ้าให้ขาวสะอาดเหมือนใหม่

      ความหมายของป้ายสัญลักษณ์เสื้อผ้า จากป้ายบนสิ่งทอต่างๆ ที่จะช่วยให้ท่านดูแล และทำความสะอาดผ้า Care Lables ให้ถูกวิธี จนผ้าของท่านขาว และดูสะอาดหมดจดเหมือนใหม่ หลากหลายคำแนะนำ และ ป้ายสัญลักษณ์ เสื้อผ้าบนป้ายผ้า ที่ควรศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน และอาจเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยเราให้เจริญ ก้าวหน้าทันนานาประเทศ
ในประเทศเรายังนั้นไม่มีกฎบังคับให้ผู้ผลิตต้องติดป้ายบอกการทำความสะอาด ที่มาที่ไปของ สาเหตุ นี้เพราะอะไรลองติดตามดูนะคะ

ป้ายสัญลักษณ์ เสื้อผ้า

Continue Reading →
0

ป้ายสัญลักษณ์เสื้อผ้า และวิธีการซักเสื้อผ้าให้สะอาด

Posted by:

ป้ายสัญลักษณ์ และวิธีการซักเสื้อผ้าให้สะอาด

 จุดประสงค์ของสัญลักษณ์ หรือป้ายที่ติดมากับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่

 จะบ่งบอกถึงวิธีทำการความสะอาด และการดูแลรักษาเสื้อผ้าให้ขาวสะอาดเหมือนใหม่ โดยมากสัญลักษณ์มักจะบอกด้วยกัน 2 วิธีคือ การใช้สัญลักษณ์ รูปภาพ และการใช้คำอธิบายสั้นๆ ที่มีความหมายครอบคลุมในเรื่องนั้น ๆ

1. การใช้สัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย มักจะให้เป็นรูปภาพต่างๆ ที่ใช้แทนการทำความสะอาดในเรื่องนั้น ถ้าห้ามใช้วธีใดก็จะใช้เครื่องหมายกากบาทขีดคร่อมทับสัญลักษณะนั้น เช่น

 

หมายถึงซักน้ำอุ่นอุณหภูมิ50c หมายถึง ซักน้ำอุ่น อุณหภูมิ 50c
Continue Reading →
0

ป้ายคอเสื้อบอกวิธีซักผ้าให้ขาวเหมือนใหม่

Posted by:


ป้ายคอเสื้อบอกวิธีทำความสะอาด ซักผ้าให้ขาวเหมือนใหม่

ป้ายเสื้อวิธีซักผ้าให้ขาวเหมือนใหม่

ป้ายบอกวิธีทำความสะอาดผ้า Care Labels หมายถึง ป้ายที่มีติดมากับ ผ้าและเสื้อสำเร็จรูป จะเป็นรูปภาพสัญลักษณ์หรือคำอธิบายสั้นๆ ที่ใช้สื่อความหมายในการทำความสะอาด และดูแลรักษาเสื้อผ้าเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามชนิดของผ้านั้นๆ การดูแลทำความสะอาดซักผ้าให้ขาว นั้นเป็นภาระหนักอย่างหนึ่งที่ผู้รับผิดชอบจะต้องทำ ถ้าเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่อง ผ้าและเส้นใยอยู่บ้างก็จะช่วยให้เลือกวิธีปฏิบัติได้ถูกต้อง แต่ถ้าไม่มีความรู้เลยก็จะทำตามความเคยชินหรือตามการบอกเล่ากันมา ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องอาจจะเกิดผลเสียต่อเสื้อผ้าได้

ปัจจุบันเสื้อผ้าสำเร็จรูปได้รับความนิยมสูง เพราะสะดวกรวดเร็ว การดูและรักษาก็เป็นเรื่องง่าย ส่วนเรื่องราคา และฝีมือก็อยู่ในระดับที่พอหาซื้อให้ได้ ไม่ต้องเสียเวลาไปร้านตัดเสื้อ ผู้ที่นิยมใช้เสื้อผ้าสำเร็จรูปควรมีความรู้เรื่องป้ายบอกวิธีทำความสะอาดและการดูแลรักษาที่ถูกวิธี เสื้อผ้าจะได้มีอายุการใช้งานที่ทนทานไม่เสื่อมสภาพไปเร็วกว่ากำหนด หลายคนคงถามว่าควรมีความรู้เรืองป้ายบอกวิธีทำความสะอาด และดูแลรักษาเสื้อผ้าที่ติดมากับเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ หรือไม่เพราะแต่เดิมก็ซักทำความสะอาดเสื้อผ้าได้โดยไม่จำเป็นต้องดูป้ายบอกการทำความสะอาดขอให้มีน้ำ สบู่หรือผงซักฟอกก็ซักได้แล้ว ถ้าจะให้ผู้รับผิดชอบในเรื่องการทำความสะอาดเสื้อผ้าปฏิบัติได้ถูกต้องก็ควรดูป้ายบอกวิธีทำความสะอาดที่ติดมากับเสึ้อผ้าชิ้นนั้นๆ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาทั้งในขั้นตอนการซัก ตาก รีด เพราะแต่ละขั้นตอนมีวิธีการปฏิบัติต่อผ้าแต่ละชนิดแตกต่างกัน เช่น ผ้าสีตกต้องแยกซักต่างหาก เสื้อผ้าที่ห้ามแขวนตากจะทำให้ยึดเสียรูปทรง
Continue Reading →

0