สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อต่างๆ

Posted by:

สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อต่างๆ

 

         สารที่ใช้ทำความสะอาด และสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ได้ดีมีดังนี้คะ

สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

1. ฟีนอลหรือกรดคาร์บอลิค Phenol

ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค โดยละลายสารฟีนอล 1 ออนซ์ กับน้ำ 3 ควอตใช้ฆ่าเชึ้อบักเตรีให้ตายได้ภายใน 5 นาที และใช้เป็นส่วนผสมของสบู่ยาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคทีเรียกว่า สบู่คาร์บอลิค

2. เครซอล Cresol

เป็นสารฆ่าเชื้อที่ออกฤทธแรงกว่าฟีนอล มีราคาที่ถูกกว่าการใช้งานไม่ต้องระมัดระวังในการใช้เท่ากับสารฟีนอล น้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคตามบ้านเรือนต่างๆ เช่น ไลโซล Lysol จะมีสวนผสมของเครซอลหรือสารประกอบที่คล้ายคลึงกันเป็นส่วนผสมอยู่ด้วย

 

3. เฮกซะคลอโรฟิลด์ Hexachlorophyll

เป็นสารสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นเพื่อฆ่าเชื้อบักเตรี และราออกฤทธิฆ่าบักเตรีได้แรงกว่าสารฟีนอลประมาณสิบเท่า และไม่ทำให้เชื้อบักเตรีดึ้อยา ใช้ในการฆ่าเซึ้อบริเวณผิวหนัง จึงนำไปผสมในสบู่ ยาระงับกลิ่นตัว และเครื่องสำอางค์ผลิตภัณฑ์ที่มี เฮกซะคลอโรฟิลด์ Hexachlorophyll และที่รู้จักกันทั่วไบป คือ สบู่ไดอัล ไฟโซเฮกซ์ และ  Continue Reading →

0

น้ำยาซักแห้ง (Dry cleaning solution)

Posted by:

             น้ำยาซักแห้ง (Dry cleaning solution)

น้ำยาซักแห้ง

  น้ำยาซักแห้ง เป็นสารละลายที่ประกอบไปด้วยตัวทำละลาย ได้แก่ คาร์บอนเตตะคลอไรด์ร(CCl4)
ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Carbona แนฟต้า (Naphtha) ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและ อุะซีโตน สำหรับน้ำยาซักแห้งที่มีขายในท้องตลาดปัจจุบันมักมีสวนประกอบคล้ายคลึงกับ แชมพูสระผม คือ มีสารประกอบโซเดียมลอรัลซัลเฟตเป็นองค์ประกอบสำคัญ
     ส่วนการซักแห้งนั้นหมายถึง การใช้สารเคมีหรือน้ำมันเป็นตัวทำละลายสิ่งสกปรกให้หลุดออกจากเสื้อผ้า
แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำ หรือไม่ใช้น้ำเลย การซักแห้งที่ถูกต้องจะไม่เป็นอันตรายต่อเสื้อผ้า จะต้องเลือกใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสม เช่น เส้นใยอาซีเตทเรยอน จะละลายในอะซีโตน ไอระเหยของคาร์บอนเตตะคลอไรด์เป็นอันตรายต่อระบบหายใจ

   ดังนั้นการใช้น้ำยาซักแห้ง

   จึงควรระมัดระวังเมื่อนำเสื้อผ้าไปซักที่ร้านซักแห้ง เส้นใยทีผลิตขึ้นในปัจจุบัน ...

Continue Reading →
0

การเลือกซื้อผงซักฟอกที่ดีได้มาตราฐาน

Posted by:

การเลือกซื้อผงซักฟอกที่ดีได้มาตราฐาน

เลือกซื้อผงซักฟอก

 

 การเลือกซื้อผงซักฟอกทีดีนั้น อาจพิจารณาด้วยเหตุผลหลายๆ ประการโดยมีข้อสังเกตุดังนี้คือ

  1. ผงซักฟอกทีดี จะมีปริมาณฟองมากพอสมควร ทั้งนี้เนื่องจากฟองที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากนั้นเกิดจากสารลดแรงตึงผิว (Surface active agent) ซึ่งเป็นตัวดึงความสกปรกออกจากน้ำ
  2. ผงซักฟอกทีดีนั้นจะได้รับ ตรารับรองคุณภาพของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑุ์อุตสาหกรรม มอก. Continue Reading →
    0