การเลือกซื้อผงซักฟอกที่ดีได้มาตราฐาน

Posted by:

การเลือกซื้อผงซักฟอกที่ดีได้มาตราฐาน

เลือกซื้อผงซักฟอก

 

 การเลือกซื้อผงซักฟอกทีดีนั้น อาจพิจารณาด้วยเหตุผลหลายๆ ประการโดยมีข้อสังเกตุดังนี้คือ

  1. ผงซักฟอกทีดี จะมีปริมาณฟองมากพอสมควร ทั้งนี้เนื่องจากฟองที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากนั้นเกิดจากสารลดแรงตึงผิว (Surface active agent) ซึ่งเป็นตัวดึงความสกปรกออกจากน้ำ
  2. ผงซักฟอกทีดีนั้นจะได้รับ ตรารับรองคุณภาพของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑุ์อุตสาหกรรม มอก. Continue Reading →
    0