น้ำยาซักแห้ง (Dry cleaning solution)

Posted by:

             น้ำยาซักแห้ง (Dry cleaning solution)

น้ำยาซักแห้ง

  น้ำยาซักแห้ง เป็นสารละลายที่ประกอบไปด้วยตัวทำละลาย ได้แก่ คาร์บอนเตตะคลอไรด์ร(CCl4)
ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Carbona แนฟต้า (Naphtha) ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและ อุะซีโตน สำหรับน้ำยาซักแห้งที่มีขายในท้องตลาดปัจจุบันมักมีสวนประกอบคล้ายคลึงกับ แชมพูสระผม คือ มีสารประกอบโซเดียมลอรัลซัลเฟตเป็นองค์ประกอบสำคัญ
     ส่วนการซักแห้งนั้นหมายถึง การใช้สารเคมีหรือน้ำมันเป็นตัวทำละลายสิ่งสกปรกให้หลุดออกจากเสื้อผ้า
แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำ หรือไม่ใช้น้ำเลย การซักแห้งที่ถูกต้องจะไม่เป็นอันตรายต่อเสื้อผ้า จะต้องเลือกใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสม เช่น เส้นใยอาซีเตทเรยอน จะละลายในอะซีโตน ไอระเหยของคาร์บอนเตตะคลอไรด์เป็นอันตรายต่อระบบหายใจ

   ดังนั้นการใช้น้ำยาซักแห้ง

   จึงควรระมัดระวังเมื่อนำเสื้อผ้าไปซักที่ร้านซักแห้ง เส้นใยทีผลิตขึ้นในปัจจุบัน ...

Continue Reading →
0