วิธีซักผ้าขาวด้วยน้ำยาเคมีประเภทต่างๆ

Posted by:

 ซักผ้าขาว

วิธีซักผ้าขาวด้วยน้ำยาเคมีประเภทต่างๆ

 

วิธีที่ 1. ซักผ้าขาวด้วยสารฟอกขาว  Bleach

          ซักผ้าขาวสะอาดด้วยสารฟอกขาว สารชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้ลบรอยเปื้อนกันมากทีสุด แต่ขณะใช้งานต้องให้ความ ระมัดระวังในการใช้มากเป็นพิเศษ เพราะถ้าใช้ในปริมาณที่มากหรือเข้มข้นจะเกินไป จะทำให้เนื้อผ้าเสื่อมคุณภาพ และเปื่อยยุ่ยขาดได้ง่าย ไม่ควรใช้กับผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ รวมทั้งผ้าที่มีการตกแต่งเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ และไม่ควรใช้สารฟอกขาวกับภาชนะ เป็นโลหะ เพราะโลหะจะเร่งปฏิกิริยาการฟอกขาว ทำให้เป็นอันตรายต่อผ้ามากขึ้น สารฟอกขาวที่ควรใช้ตามบ้านได้แก่

  • คลอรีน Chlorine Bleach
Continue Reading →
0

น้ำยาซักแห้ง (Dry cleaning solution)

Posted by:

             น้ำยาซักแห้ง (Dry cleaning solution)

น้ำยาซักแห้ง

  น้ำยาซักแห้ง เป็นสารละลายที่ประกอบไปด้วยตัวทำละลาย ได้แก่ คาร์บอนเตตะคลอไรด์ร(CCl4)
ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Carbona แนฟต้า (Naphtha) ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและ อุะซีโตน สำหรับน้ำยาซักแห้งที่มีขายในท้องตลาดปัจจุบันมักมีสวนประกอบคล้ายคลึงกับ แชมพูสระผม คือ มีสารประกอบโซเดียมลอรัลซัลเฟตเป็นองค์ประกอบสำคัญ
     ส่วนการซักแห้งนั้นหมายถึง การใช้สารเคมีหรือน้ำมันเป็นตัวทำละลายสิ่งสกปรกให้หลุดออกจากเสื้อผ้า
แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำ หรือไม่ใช้น้ำเลย การซักแห้งที่ถูกต้องจะไม่เป็นอันตรายต่อเสื้อผ้า จะต้องเลือกใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสม เช่น เส้นใยอาซีเตทเรยอน จะละลายในอะซีโตน ไอระเหยของคาร์บอนเตตะคลอไรด์เป็นอันตรายต่อระบบหายใจ

   ดังนั้นการใช้น้ำยาซักแห้ง

   จึงควรระมัดระวังเมื่อนำเสื้อผ้าไปซักที่ร้านซักแห้ง เส้นใยทีผลิตขึ้นในปัจจุบัน ...

Continue Reading →
0

สารที่ช่วยลบรอยเปื้อนในเสื้อผ้าต่างๆ

Posted by:

 

สารที่ช่วยลบรอยเปื้อนในเสื้อผ้าต่างๆ


สารลบรอยเปื้อนในเสื้อผ้า

   วันนี้เรามีลองดูสารที่ช่วยลบรอยเปื้อนในเสื้อผ้ากันนะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง

    รอยเปื้อน หมายถึง สิ่งสกปรกที่เปรอะเปื้อนเสื้อผ้า ในลักษณะของฝุ่นละออง คราบเหงื่อไคล และคราบไขมันต่างๆ สารที่จะนำมาลบรอยเปื้อนได้นั้น จึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

1.สารลบรอยเปื้อนที่ไม่มีไขมัน รอยเปื้อนบางชนิดไม่อาจรักษาได้โดยการใช้น้ำยาซักแห้ง หรือผงซักฟอก แต่ต้องอาศัยตัวทำละลายต่างๆ การที่จะใช้สารใดลบรอยเปื้อน ยอมขึ้นอยู่กับชนิดของรอยเปื้อนนั้นๆ ว่าเปื้อนอะไร และควรใช้ตัวทำละลายชนิดใด ซึ่งจะต้องระมัดระวัง เพราะ ตัวทำละลายอาจเป็นพิษ และบางชนิดติดไฟได้ง่าย ตัวทำละลายเพื่อลบรอยเปื้อนที่ไม่มีไขมันนอกจากนัำผงซักฟอก และสบู่แล้ว ยังมีสารที่สามารถลบรอยเปื้อนได้ดีอื่นๆ อาทิเช่น

1.1 อาซีโตน (Acctone) ช่วยทำความสะอาด และขจัดรอยเปื้อนจำพวกยาทาเล็บ และ หมึกจากปากกาหมึกแห้ง ไม่ควรลบรอยเปื้อนกับเส้นใย, อาซีเตค ไตรอาซ่เตค วิธีใช้ให้นำสำลีชุบอาซีโตน และเช็ดบนรอยเปื้อนจนสะอาดแล้วซักด้วยผงซักฟอก และน้ำสะอาดในขั้นสุดท้าย

1.2 แอลกอฮอล์ (Alcohol) ใช้ขจัดรอยเปื้อนได้หลากหลายชนุิด และไม่เป็นอันตรายต่อสีของผ้า เช่น ...

Continue Reading →
0

การเลือกซื้อผงซักฟอกที่ดีได้มาตราฐาน

Posted by:

การเลือกซื้อผงซักฟอกที่ดีได้มาตราฐาน

เลือกซื้อผงซักฟอก

 

 การเลือกซื้อผงซักฟอกทีดีนั้น อาจพิจารณาด้วยเหตุผลหลายๆ ประการโดยมีข้อสังเกตุดังนี้คือ

  1. ผงซักฟอกทีดี จะมีปริมาณฟองมากพอสมควร ทั้งนี้เนื่องจากฟองที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากนั้นเกิดจากสารลดแรงตึงผิว (Surface active agent) ซึ่งเป็นตัวดึงความสกปรกออกจากน้ำ
  2. ผงซักฟอกทีดีนั้นจะได้รับ ตรารับรองคุณภาพของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑุ์อุตสาหกรรม มอก. Continue Reading →
    0

คุณสมบัติผงซักฟอก (Synthetic detergent) คืออะไร

Posted by:

คุณสมบัติผงซักฟอก (Synthetic detergent) คืออะไร

 

คุณสมบัติผงซักฟอก

 

  คุณสมบัติของผงซักฟอก (Synthetic detergent) หรือสารขจัดความสกปรกคืออะไร

  ผงซักฟอง มาจากภาษาลาตินแปลว่า “เช็ดออกไป” ฉะนั้นสารใดก็ตามที่มีลักษณะของโมเลกุลที่ปลายข้างหนึ่งละลายในน้ำและปลายอีกข้างหนึ่งละลายในน้ำมันหรือสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เรียกว่า เป็น Detcrgent ทั้งสิ้น หรืออาจเรียกผงซักฟอกว่า Synthetic มีได้เนื่องจากผงซักฟอกมีข้อดีว่าสบู่ตรงที่สามารถใช้ซักล้าง ได้ทั้งในน้ำอ่อนและน้ำกระด้าง ผงซักฟอกที่ใช้กันทั่วไปจะมีส่วนประกอบของ
สาร Synthetic และสารชนิดอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ ร่วมกันในการทำความสะอาดและซักล้าง
ผงซักฟอก เป็นสารสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นสำหรับการซักล้างทำความสะอาดเสื้อผ้าและวัตถุต่าง ๆ ในบ้าน และใช้ในกิจการอุตสาหกรรม ...

Continue Reading →
0

สบู่ถูตัว และ สบู่ซักล้าง ต่างกันอย่างไร

Posted by:

 

สบู่ถูตัว และ สบู่ซักล้าง ต่างกันอย่างไร

 ข้อแตกต่างระหว่าง สบู่ถูตัว และ สบู่ซักล้าง ทั้ง 2 ชนิด ต่างกันอย่างไร

สบู่ถูตัว  วิธีใช้สบู่ถูตัว และ สบู่ซักล้าง ให้มีประสิทธิภาพ

  ...

Continue Reading →
0

ประเภทของ สารซักฟอก และสารทำความสะอาดมีอะไรบ้าง

Posted by:

ประเภทของ สารซักฟอก และสารทำความสะอาด

ประเภทของ สารซักฟอก และสารทำความสะอาด
      สารซักฟอก และ สารทำความสะอาด ทั่วไปในบ้านเรามีมากมายหลายประเภท การทำความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องใช้ภายในบ้านเป็นนั้นเป็นลักษณะงานที่เหน็ดเหนื่อย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบนั้นต้องใช้เวลา และแรงงานค่อนข้างมากในการดูแลซักล้าง ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ ได้ค้นพบและ พัฒนาสารเคมีที่ช่วยในการซักล้าง และทำความสะอาดเพื่อให้งานซักล้างเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ง่าย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดยิ่งขึ้น

     ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องสารซักฟอกที่ใช้ทำความสะอาด

     จึงเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน เพื่อให้ท่านสามารถเลือกใช้งานของ สารซักฟอกขาว สารทำความสะอาดทั่วไปได้อย่างถูกต้อง ทำให้ความระมัดระวังและปลอดภัยในการใช้งาน ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ Continue Reading →

0

ธุรกิจซักอบรีดดีอย่างไร

Posted by:

ธุรกิจซักอบรีดดีอย่างไร

  ธุรกิจซักอบรีดดีอย่างไร           การเลือกทำธุรกิจในสมัยนี้ เจ้าของเงินที่อยากจะมีธุรกิจเล็กๆ เป็นของตัวเอง จะต้องสำรวจตัวเองให้ดีก่อนว่า เราสามารถอดทนต่อความจุกจิก และปัญหาอื่นๆ อีกมากมายที่จะตามมาได้หรือไม่ ถ้าพบว่า การทำงานใต้ภาวะความกดดัน เป็นสิ่งท้าทายของชีวิต การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้ารายวัน เป็นความตื่นเต้นอย่างหนึ่ง รวมไปถึงการรับมือกับลูกจ้างภายในร้าน ซึ่งมักจะงอแง งี่เง่า และตั้งหน้าอยากจะเอาเปรียบเจ้าของร้านอยู่เป็นประจำ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ถ้าเราพบว่า ...

Continue Reading →
0

เปิดร้านซักรีดใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง

Posted by:

เปิดร้านซักรีดใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง

เปิดร้านซักรีดใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเปิดร้านทำธุรกิจร้านซักรีด กำลังไปได้สวยในสังคมคนทำงานประจำ ที่ยึดคอนโด ห้องเช่า อาคารชุด ไว้เป็นแหล่งพำนัก อาศัย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในวัยทำงาน ซึ่งเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้าจากการทำงานในแต่ละวัน รวมทั้งการเดินทางบนท้องถนน กว่าจะกลับถึงบ้านก็หมดแรง นอนหายใจรวยรินกันแล้ว ไม่ต้องพูดถึงเรื่องซักผ้า ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มาก แค่คิดจะกวาดบ้าน ทำอาหารกินเองเล็กๆ น้อย ๆ ยังแทบจะไม่อยากทำกันเลย

     สำหรับคนที่กำลังคิดจะเปิดธุรกิจร้านซักรีด

  ...

Continue Reading →
0

เปิดร้านทำธุรกิจซักรีด

Posted by:

การทำธุรกิจซักรีดเสื้อผ้า

การทำธุรกิจเปิดร้านซักรีดเสื้อผ้า

                ร้านซักรีดเสื้อผ้าเป็นธุรกิจที่สามารถทำอยู่กับบ้านได้ ไม่ต้องเสียเงินค่าเช่าที่ซึ่งเป็นทำเลทองเหมือนกับการทำธุรกิจประเภทอื่น แต่ในบริเวณ 3-5 กิโลเมตรโดยรอบสถานประกอบการของเรา ธุรกิจซักอบรีดดีไหม ควรจะมีคอนโดมิเนียม อาคารชุด หอพัก รายล้อมอยู่โดยรอบ ถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่ง มาเปิดร้านซักรีดเหมือนกับเรา ก็พอจะเบาใจได้ว่า ยังมีกลุ่มลูกค้าที่มากพอ จะกลายมาเป็นลูกค้าของเราได้อนาคตได้ ทั้งนี้ การทำธุรกิจซักรีด เป็นงานบริการ ที่ต้องอาศัยใจ และความอดทนเป็นที่ตั้ง นอกจากไปจากความปราณีตในการซักรีดเสื้อผ้าแล้ว ผู้ทำธุรกิจซักรีด จะต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า รักงานด้านบริการ ทนต่อความกดดันจากลูกค้าได้ดี เพราะปัญหาจุกจิกในร้านซักรีด มีมากมาย หากใครยังไม่เคยสัมผัส อาจจะคิดว่าง่าย แค่ซักผ้าสะอาด รีดผ้าเรียบ ก็เห็นจะเพียงพอ ...

Continue Reading →
0
Page 2 of 3 123