สารที่ช่วยลบรอยเปื้อนในเสื้อผ้าต่างๆ

Posted by:

 

สารที่ช่วยลบรอยเปื้อนในเสื้อผ้าต่างๆ


สารลบรอยเปื้อนในเสื้อผ้า

   วันนี้เรามีลองดูสารที่ช่วยลบรอยเปื้อนในเสื้อผ้ากันนะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง

    รอยเปื้อน หมายถึง สิ่งสกปรกที่เปรอะเปื้อนเสื้อผ้า ในลักษณะของฝุ่นละออง คราบเหงื่อไคล และคราบไขมันต่างๆ สารที่จะนำมาลบรอยเปื้อนได้นั้น จึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

1.สารลบรอยเปื้อนที่ไม่มีไขมัน รอยเปื้อนบางชนิดไม่อาจรักษาได้โดยการใช้น้ำยาซักแห้ง หรือผงซักฟอก แต่ต้องอาศัยตัวทำละลายต่างๆ การที่จะใช้สารใดลบรอยเปื้อน ยอมขึ้นอยู่กับชนิดของรอยเปื้อนนั้นๆ ว่าเปื้อนอะไร และควรใช้ตัวทำละลายชนิดใด ซึ่งจะต้องระมัดระวัง เพราะ ตัวทำละลายอาจเป็นพิษ และบางชนิดติดไฟได้ง่าย ตัวทำละลายเพื่อลบรอยเปื้อนที่ไม่มีไขมันนอกจากนัำผงซักฟอก และสบู่แล้ว ยังมีสารที่สามารถลบรอยเปื้อนได้ดีอื่นๆ อาทิเช่น

1.1 อาซีโตน (Acctone) ช่วยทำความสะอาด และขจัดรอยเปื้อนจำพวกยาทาเล็บ และ หมึกจากปากกาหมึกแห้ง ไม่ควรลบรอยเปื้อนกับเส้นใย, อาซีเตค ไตรอาซ่เตค วิธีใช้ให้นำสำลีชุบอาซีโตน และเช็ดบนรอยเปื้อนจนสะอาดแล้วซักด้วยผงซักฟอก และน้ำสะอาดในขั้นสุดท้าย

1.2 แอลกอฮอล์ (Alcohol) ใช้ขจัดรอยเปื้อนได้หลากหลายชนุิด และไม่เป็นอันตรายต่อสีของผ้า เช่น รอยเปื้อนจากยาขัดรองเท้า หมึกจากกระดาษคาร์บอน เวลาใช้ถ้าใช้กับผ้าพวกอาซีเตดต้องผสมน้ำประมาณสองเท่า

1.3 เอมิลอาซีเตด (Amyl acetate) ชนิดบริสุทธื้ ใช้สำหรับลบรอยเปื้อนผ้า อาซีเตด และผ้าที่ใช้กับอาซีโตนไม่ได้ สำหรับเอมิลอาซีเตดไม่บริสุทธิ์อาจเป็นอันตรายต่อผ้าเช่นเดียวกับอาซีโตน
น้ำมันสน ใช้ลบรอยเปื้อนจากสีทาบ้านซนิดต่างๆ โดยวางรอยเปื้อนลงบนกระดาษซับ ใช้สำลีจุ่มน้ำมันสนพอประมาณ เช็ดบนรอยเปี้อนหลายๆ ครั้งจนหมดและนำไปซักกับผงซักฟอก และน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งผ้าก็จะสะอาดสารลบรอยเปื้อนทั้งอาซีโตน แอลกอฮอ์ล เอมิลอาซีเตด และน้ำมันสน เป็นสารที่ติดไฟง่าย และเป็นพิษ ผู้ใช้ต้องใช้ความระมัดระวัง และเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

 

 2.สารลบรอยเปื้อนที่เป็นไขมัน ที่นิยมใช้กันมากไดัแก่ 

 น้ำมันก๊าด และแนฟต้า(Naphtha) สาหรับแนฟต้า อาจเรียกว่า Petroleum distillate หรือ Petroleum hydrocarbon เป็นสารที่ติดไฟง่ายต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ ส่วนสารลบรอยเปื้อนที่เป็นไขมัน อีกพวกหนึ่งจะไม่ติดไฟ ได้แก่ คาร์บอนเทตะคลอไรด์ (Carbon Tetrachloride) trichloroethylene, Perchloroethylene

  วิธีใช้ตัวทำละลายเพื่อลบรอยเปื้อนที่เป็นไขมัน

  เหล่านี้มีวิธีใช้คล้ายคลึงกันคือ วางผ้าส่วนที่มีรอยเปื้อนบนผ้าหรือกระดาษซับโดย ให้ผิวหน้าของผ้าที่เปื้อนคราบนั้นสัมผัสกับวัสดุที่รองซับ ใช้สำลีหรือผ้านุ่มๆ ชุบสารละลายแตะกดที่รอยเปื้อนนั้น วัสดุที่ใช้ซับควรเปลี่ยนบ่อยๆ ควรปฏิบัติในที่มีอากาศหมุนเวียนได้ดี สำหรับผ้าที่มักจะเป็นวงเนื่องจากคราบซึมกระจาย ไปสะสมที่เส้นใยรอบๆ รอยเปื้อน อาจใช้ตัวทำละลายผสมกับแป้งให้มีลักษณะเปียกแต่ไม่เหลว ใช้ปิดบางๆ ที่รอยเปื้อนนั้นเมื่อแห้งให้ปัดออก ถ้ารอยคราบยังไม่หมดให้ทำซ้ำอีก 

น้ำยาซักผ้า และ อุปกรณ์เปิดร้านซักรีด

comments

0

About the Author:

  Related Posts