น้ำยาซักแห้ง (Dry cleaning solution)

Posted by:

             น้ำยาซักแห้ง (Dry cleaning solution)

น้ำยาซักแห้ง

  น้ำยาซักแห้ง เป็นสารละลายที่ประกอบไปด้วยตัวทำละลาย ได้แก่ คาร์บอนเตตะคลอไรด์ร(CCl4)
ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Carbona แนฟต้า (Naphtha) ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและ อุะซีโตน สำหรับน้ำยาซักแห้งที่มีขายในท้องตลาดปัจจุบันมักมีสวนประกอบคล้ายคลึงกับ แชมพูสระผม คือ มีสารประกอบโซเดียมลอรัลซัลเฟตเป็นองค์ประกอบสำคัญ
     ส่วนการซักแห้งนั้นหมายถึง การใช้สารเคมีหรือน้ำมันเป็นตัวทำละลายสิ่งสกปรกให้หลุดออกจากเสื้อผ้า
แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำ หรือไม่ใช้น้ำเลย การซักแห้งที่ถูกต้องจะไม่เป็นอันตรายต่อเสื้อผ้า จะต้องเลือกใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสม เช่น เส้นใยอาซีเตทเรยอน จะละลายในอะซีโตน ไอระเหยของคาร์บอนเตตะคลอไรด์เป็นอันตรายต่อระบบหายใจ

   ดังนั้นการใช้น้ำยาซักแห้ง

   จึงควรระมัดระวังเมื่อนำเสื้อผ้าไปซักที่ร้านซักแห้ง เส้นใยทีผลิตขึ้นในปัจจุบัน เช่น ใยสังเคราะห์ และเส้นใยผสมชนิดอื่นๆ ผู้ผลิตพยายามผลิตขึ้นเพึ่อให้ผ้ใช้ได้รับความสะดวกสบายในการดูแลรักษามากขึ้น.ไม่จำเป็นต้องใช้พวกการซักแห้งเลย เพียงแต่ใช้ซักกับผงซักฟอก หรือใช้สารประกอบโซเดียมลอรัลซัลเฟต ซักกับน้ำก็พอแล้ว ผ้าที่จำเป็นหรือควรจะซักด้วยวิธีซักแห้ง คือผ้าขนสัตว์และผ้าไหม ซึ่งต้องการความระมัดระว้งเป็นพิเศษในการดูแลรักษา เพราะเส้นใยทั้งสองชนิดนี้มีความบอบบาง เสื่อมคุณภาพได้ง่าย

   ส่วนประกอบของนัำยาซักแห้งคือ

  • GIycol oleate 2 fl. oz.
  • CCl4 60 fl. oz.
  • Naphtha 20 fl. oz.
  • Benzinc 18 fl. Oz.

น้ำยาซักผ้า และ อุปกรณ์เปิดร้านซักรีด

comments

0

About the Author:

  Related Posts