ตารางวิธีซักผ้า ด้วยน้ำยาซักผ้าขาวชนิดต่างๆ

Posted by:

ตารางวิธีซักผ้า ด้วยน้ำยาซักผ้าขาวชนิดต่างๆ

 

 

    ตารางวิธีซักผ้า ด้วยน้ำยาซักผ้าขาวชนิดต่างๆ เช่น 

  • ซักผ้าฝ้าย
  • ซักผ้าลินิน 
  • ซักผ้าแพร หรือไหม
  • ซักผ้าขนสัตว์
  • ซักผ้าเรยอน
  • ซักผ้าไนล่อน
  • ซักผ้าอาซิเตค
  • ซักผ้าเดคอรน
  • ซักผ้าออร์ลอน

 

 

         ตารางวิธีซักผ้า ด้วยน้ำยาซักผ้าขาวชนิดต่างๆ      

ชนิดผ้า สบู่ หรือผงซักฟอก ลงคราม  ฟอกขาว  อุณหภูมิของน้ำ  วิธีบิด  วิธีรีด
  ฝ้าย สบู่ หรือผงซักฟอก  ลงคราม ฟอกขาวไดัถ้าต้องการ ต้มได้เปื้อนมาก  บิดได้ เก็บรีดในเวลาที่ยังชื้นอยู่หรือพรมนัำทิ้งไว้รีดทางด้าน
นอกจนแห้งสนิท
 ลินิน ผงซักฟอก  หรือสบู่อย่างอ่อน เล็กน้อย   ไม่ใช้ ซักน้ำอุ่นได้จะทำให้สะอาดขึ้น บิดได้ พรมนัำทิ้งให้ชื่นจนทั่ว ถ้าเป็นเสื้อรีดทางด้านใน ถ้าเป็นสบู่ต่างๆ รีดทางด้านนอกจนแห้งสนิท
 แพร หรือไหม  ผงซักฟอก  หรือสบู่อย่างอ่อน  เล็กน้อย เฉพาะสีขาว  ไม่ใช้  อุ่นไม่เกิน 48.5องศา  ไม่บิด แต่บีบหรือสะบัด ไม่ใช้เตารีดไอน้ำ ใช้ผ้าแห้งสะอาดคลุมข้างบนเวลารีด และต้องพรมให้ชื้นเสมอกัน
 ขนสัตว์  ผงซักฟอก เล็กน้อย เฉพาะสีขาว  ไม่ใช้  ซักน้ำอุ่นไม่เกิน 48.5องศา    บีบ หรือซับด้วยผ้าขนหนู ใช้ผ้าคลุมข้างบนรีดกดให้ทั่ว
 เรยอน  ผงซักฟอก  ลงครามได้   ไม่ใช้  น้ำอุ่น ไม่แช่ไม่ขยี้ หรือถู  แขวนตาก โดยไม่ต้องบิดหรือบีบ  รีดเวลาชื้น ถ้าแห้งต้องพรมน้ำให้ทั่ว มิฉะนั้นใช้ผ้าชื้นคลุมรีดรีดทางด้านในเสมอไม่ลงแป้ง
 ไนล่อน  ผงซักฟอกต้องล้างออกให้หมดจริงๆ มิฉะนั้นจะทำให้เหลือง หรือเส้นด้ายมัว  ไม่ใช้  จำเป็นจริงๆ จึงค่อยใช้อย่างอ่อนมาก   น้ำอุ่น  ไม่แช่ ไม่ซักนานจะทำให้ผ้าอ่อน ไม่บิดแขวนตากให้แห้งใช้มือรีดตามตะเข็บให้เรียบ  ไม่ต้องรีด แต่ถ้าจะรีดรีดด้วยเตาอุ่นๆ
 อาซิเตค  ผงซักฟอก  หรือสบู่อย่างอ่อน  ไม่ใช้  ไม่ใช้  อุ่นน้อย เหมือนไนล่อน    แขวนตาก โดยไม่ต้องบิดหรือม้วนในผ้าขนหนู  รีดทันที ถ้าม้วนในผ้าขนหนู หรือ รีดขณะที่ยังชื่นอยู่ไฟอ่อน
 เดคอรน  ผงซักฟอก  ใช้ได้  ใช้ได้  น้ำอุ่น 32.37องศา  แขวนตาก โดยไม่ต้องบิด หรือม้วนในผ้าขนหนู  ไม่รีด
ออร์ลอน ผงซักฟอกใช้ได้  ใช้ได้  ใช้ได้  น้ำอุ่น 32.37องศา  เหมือนไนล่อน  เหมือนไนล่อน

น้ำยาซักผ้า และ อุปกรณ์เปิดร้านซักรีด

comments

0

About the Author:

  Related Posts