การเลือกซื้อผงซักฟอกที่ดีได้มาตราฐาน

Posted by:

การเลือกซื้อผงซักฟอกที่ดีได้มาตราฐาน

เลือกซื้อผงซักฟอก

 

 การเลือกซื้อผงซักฟอกทีดีนั้น อาจพิจารณาด้วยเหตุผลหลายๆ ประการโดยมีข้อสังเกตุดังนี้คือ

  1. ผงซักฟอกทีดี จะมีปริมาณฟองมากพอสมควร ทั้งนี้เนื่องจากฟองที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากนั้นเกิดจากสารลดแรงตึงผิว (Surface active agent) ซึ่งเป็นตัวดึงความสกปรกออกจากน้ำ
  2. ผงซักฟอกทีดีนั้นจะได้รับ ตรารับรองคุณภาพของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑุ์อุตสาหกรรม มอก.ซึ่งจะตัวช่วยรับประกันคุณภาพของผงซักฟอกทีดีได้
  3. ควรเลือกซื้อผงซักฟอกที่ดีมีคุณภาพใกล้เคียงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์ได้กำหนดไว้
  4. ควรเลือกผงซักฟอกที่บรรจุหืบห่อเรียบร้อย จากบริษัทผู้ผลิต ไม่ควรซื้อชนิดที่แบ่งขายเพราะอาจมีสารบ้างอย่างปลอมปนได้

     การแพ้ผงซักฟอก

       หากการใช้ผงซักฟอกในการทำความสะอาดเสื้อผ้านั้น และมีผู้ใช้บางคนเกิดอาการแพ้ผงซักฟอก ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากคนแต่ละคนมีความต้านทานต่อสารเคมี หรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายโดยทางใดทางหนึ่งไม่เหมือนกัน ซึ่งสารเคมีไนผงซักฟอก ส่วนที่ทาให้เกิดอาการแพ้ ได้แก่ สารช่วยลดแรงตึงผิว สารนี้มีคุณสมบัติในการละลายไขมันเมื่อได้มาสัมผัสกับผิวหนังบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนๆ ตามซอกนิ้วมือก็อาจทำให้เกิดอาการผิดบปกติขึ้นได้ นอกจากนี้อาจเนื่องมาจากสารอื่นๆ ทีเป็นพิษและมีอันตรายต่อผู้ใช้ผสมอยู่ในผงซักฟอก ซึ่งสำนักงุานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้กำหนดไม่ให้มีในผงซักฟอก ผู้ผลิตจะต้องเลือกใช้สารเคมีชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้แทน

น้ำยาซักผ้า และ อุปกรณ์เปิดร้านซักรีด

comments

0

About the Author:

  Related Posts